BIBLIOGRAFIA

SELECCIÓ DE LLIBRES I TEXTOS SOBRE MAÇONERIA, HISTÒRIA, EVOLUCIÓ I VISIÓ ACTUAL, TEXTOS EN CASTELLÀ, CATALÀ I FRANCÈS.

la_francmasoneria_roger_levederLA FRAC-MASONERIA VISTA POR DENTRO ROGER LEVEDER

Obelisk Editions, Barcelona, edició 1987

Societat Secreta, Associació Filantrópica, Comunitat Iniciàtica o contubernio Polític? Què és la Franc-Maçoneria? Què fan els maçons en les seves Lògies? Com s’arriba a ser maçó? A què correspon els seus símbols? La Franc-Maçoneria és una gran desconeguda a Espanya. Els seus símbols i ritus, llegats d’una Tradició Iniciàtica, han estat tergiversats i vulgarizados per autors no iniciats i pocs escrupolosos, la seva vida pública interrompuda durant més de quaranta anys de dictadura i persecució. Amb LA FRANC-MASONERIA VISTA PER DINS. Roger Leveder fa justícia a aquesta situació posant les coses en el seu lloc i mostrant tant al profà com a l’iniciat els aspectes més importants del mal conegut patrimoni masónico.

el_secreto_masonico_webEL SECRET MASONICO, ALEC MELLOR

Editorial AHR, edició 1968

La maçoneria s’ha caracteritzat sempre pels seus secrets, els seus arcà i les seves misterioses cerimònies. Potser aquest misteri en el funcional hagi implicat la persecució que ha siso objecte en moltes èpoques d’obscurantisme. Els secrets masónicos són tradicions que remunten a la nit de temps. L’estructura de les seves jerarquies, els nombres, símbols d’un pas, els signes pels quals es reconeixen i obeeixen, formen un conjunt de trama complicitat que estudia i desvetlla aquest llibre.

oficios_oficialesOFICIOS Y LOS OFICIALES DE LA LOGIA DANIEL BERESNIAK

Hiria Editions, Sant Sebastià 2003

Es tracta d’un petit gran llibre: magnífic, intel·ligent, savi, ple d’albiris sobre la riquesa del mètode masónico. Es tracta d’un d’aquests llibres que ens poden ajudar a comprendre la importància, la força, la capacitat esclarecedora de l’instrument que les generacions de germans i germanes que ens han precedit han dipositat a les nostres mans. El propi, l’original, l’específic de la nostra Ordre, allò que podem fer millor, allò que es perdrà si es perd el mètode masónico és precisament saber “iniciar” a aquells homes i dones que s’afilien a les nostres Lògies. Allò que ens distingeix de qualsevol altra associació, allò que ens diferencia de qualsevol “ismo” (existencialisme, liberalisme, socialisme, progressisme…), és precisament que l’activitat central dels nostres tallers és la pràctica d’un mètode, que és alhora introspecció, reflexió, especulació i relació interpersonal: no som “ masonistas” sinó maçons, no fem “masonismo”, sinó maçoneria.

La-masoneria_christian-web (la-masoneria_christian-web)LA MASONERÍA CHRISTIAN JACQ

Martínez Roca Edicions, Madrid 2004

Aquest estudi obre les portes a la història de l’aventura espiritual dels maçons. La maçoneria antiga bevia de les tradicions iniciàtiques d’Orient Pròxim, era una comunitat de constructors que buscaven crear el Temple a imatge de la Ciutat celestial. La maçoneria moderna, nascuda al segle XVIII a l’ombra de les idees il·lustrades, segueix una via més intel·lectual en la qual els corrents d’idees s’enfronten i es complementen.

diccionario_akal_webDICCIONARIO AKAL DE LA MASONERIA JUAN CARLOS DAZA

Editorial Akal, 1997

La maçoneria, sens dubte, és més coneguda pels debats i polèmiques en què s’ha vist embolicada, que per la seva veritable naturalesa tradicional i iniciàtica. Per comprendre els principis d’aquesta organització transcultural i perenne, així com per distingir-la dels moviments socials amb els quals se li ha relacionat en diferents èpoques, cal mirar cap a “dins”, explorant el missatge contingut en el seu simbolisme, rituals i filosofia, i en la via tradicional de la qual és hereditària. En aquest diccionari es posen a la disposició del lector les claus per acostar-se a la realitat interior de l’Ordre i alhora descobrir els nítids perfils del camí iniciàtic. L’organització del text sota la forma de diccionari permet anar desvetllant les diferents facetes de la francmaçoneria en tota la seva complexitat.

dels_origens_webLA MAÇONERIA DELS ORÍGENS AL FUTUR ÀNGELS CASANOVAS i JORDI ROVIRA

Rafael Dalmau, Editor, Col·lecció Nisaga, n. 21, Barcelona 2009

En un marc de coneixement obert, l’Obra Social Caixa Sabadell, en la millor tradició dels cursos i cicles per tal de promoure el debat científic i la difusió de tems d’actualitat, organitzà l’any 2005 el que hom pot considerar el cicle de conferències i activitats complementàries amb reconeixement acadèmic universitari més complet que s’hagi celebrat a Catalunya després de la Guerra Civil. Els textos del curs, adaptats en forma de llibre, és recullen a aquesta obra.

Benimeli (A prop de BenimeliLA MASONERIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII JOSE A. FERRER BENIMELI

EDITORS DEL SEGLE XXI D’ESPANYA, S.A., Madrid edició 1986

Pocs temes – fins i tot avui dia- resulten tan polèmics i controvertits com el de la història de la Maçoneria, Les dades i testimoniatges passats d’escriptor a escriptor, des del segle XIX fins als nostres dies, no han estat presentat amb el sustento documental ni la valoració crítica mínimament exigibles per acceptar el seu valor documental. L’intent d’aquest estudi sobre la Maçoneria espanyola en el XVIII és, precisament, el d’enfrontar-se amb el tema seguint les exigències del mètode de recerca més rigorós. El seu objectiu és doble: estudiar els orígens de la Maçoneria espanyola fins al segle XIX, intentant aclarir, entre altres coses, què era la Maçoneria al segle XVIII, com actuava, les lògies existents a Espanya i qui estaven afiliats a elles, i, sobretot, el mite de la influència de la Maçoneria en la política general dels reis Carlos III i Carlos IV; l’altre aspecte estudiat, més import si cap, és el de les relacions entre l’Església Catòlica i la Maçoneria als llarg d’aquest període. La documentació de l’Arxiu Secret Vaticà, així com la procedent de diversos arxius, tant masónicos com els de l’Inquisició, hasn proporcionat a l’autor un material, fins ara inèdit que li ha permès arribar a conclusions veritablement reveladores. José A. Ferrer Benimeli, professor d’història contemporània de la Universitat de Saragossa, és destacat especialista en la història de la Maçoneria. Entre les seves obres cal destacar: Maçoneria, Església i Il·lustració – 4 vols- (2ª ed., 1986), Bibliografia de la Maçoneria (2ª ed. 1978), Els Arxius Secrets Vaticans i la Maçoneria ( 1975), La Maçoneria a Aragó – 3 vols.- (1979), Maçoneria espanyola contemporània – 2 vols.- (1980). La Maçoneria en els “Episodis Nacionals””, de Perez Galdós (1982), El contubernio judeo-masónico-comunista (1982, Maçoneria i Església Catòlica (1983).

masoneria_contemporaneaMASONERIA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA (2 vol) JOSEP A. FERRER BENIMELI

EDITORS DEL SEGLE XXI D’ESPANYA, S.A. , Madrid edició 1987

Va ser el primer intent històric d’aproximació serena i desapassionada a la història de la maçoneria espanyola, al marge d’actituds tòpiques o d’ideologies interessades a favor o en contra de l’Ordre del Gran Arquitecte de l’Univers. La gran quantitat de fonts utilitzades, així com la seva la metodologia seguida i l’anàlisi crítica dels fets mantingudes fins ara com a definitives per certes escoles històriques ofereixen al lector noves perspectives i plantejaments. L’autor presenta pas a pas dos segles d’història de la maçoneria espanyola amb tota la importància social, ideològica, política i religiosa que aquesta associació comporta en els diferents sectors del país.

logia_lealtadLA LÒGIA LLEIALTAT .- UN EXEMPLE DE MAÇONERIA CATALANA (1869-1939) PERE SÁNCHEZ I FERRÉ

EDITORIAL ALTA FULLA, Barcelona edició 1985

Tot i que més de seixanta mil obres publicades arreu del món se n’han ocupat, la maçonería és encara avui una institució mal coneguda. A casa nostra, on normalment ha esta perseguida o tolerada només durant breus períodes, el desconeixement encara és més gran a cusa de les tergiversacions que n’han fet, per combatre-la o exaltar-la, la mojoria del autors. Aquet estudi distant i rigoros de la documentació d’una de les lògies catalanes més significatives i de més dilada història, a la qual van pertànyer personatrges com el doctro Jaume Ferra, el lide obrrer Anselmo Lorenzo, el president Lluís Companys…, ens aproxima a la realitat de la participació de la incidència de la maçoneria en la vida social i política de la Catalunya contemporània.

LogoMAÇONERIA I EDUCACIÓ A ESPANYA JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI – ENRIQUE MENÉNDEZ UREÑA – PEDRO ÁLVAREZ LÁZARO – PERE SANCHEZ FERRE – CONRAD VILANOU BUENAVENTURA DELGADO

Fundació Caixa de Pensions, Barcelona edició 1986

Maçoneria i Educació a Espanya és el titol que recull els conferències del curs que, amb el mateix nom, tigué lloc al Centri Cultural de la Caixa de Pensions, passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona, el mes d’abril de 1985 i del qual fou coordinador el Dr. Buenaventura Delgado.

la_symbolique-maconniqueLA SYMBOLIQUE MASONNIQUE
JULES BOUCHER ( J. B.)

DERVY-LIVRES, París-1968

LA SYMBOLIQUE MAÇONNIQUE es depuis sa première édition, en 1948, un livre qui ne viellit pas. Les symboles de la Franc-Maconnerie font partie de sa tradition. Or une tradition – qui n’a rien à voir avec une répétition d’habitudes – est un système de valeurs qui traversent les siècles, comme l’étmologie du mot l’indique, sans ètre fondamentalement modifiées par le temps. Cet ouvrage est une somme et un livre de réferences. En Fran-Maçonerie, on parle du “Bucher” comme on parle dans la conversation courante du “Larousse”. C’est un somme en ce sens que l’auteur y exprime, chapitre après chapitre, article après article, nom seulement sa conception personnelle des nombreux francs-maçons que font également autorité. C’est un livre de références en ce sens qu’il renvoie à des compléments bibliographiques qui permettent d’enrichir l’enseignement maçonnique des chercheurs.Enfin LA SYIMBOLIQUE MAÇONNIQUE nontre que la Franc-Maçonerie est une société initiaique dont l’objectif consiste à aider l’homme à s’élever lui-même au-dessus de sa condition ordinaire et à lui donner accès à ña Connnaissance – qu’il ne faut pas confondre avec una accumulation de conaissances diverses -, Connnaissance dont nous avons plus que jamais besoin pour continuer l’édidication denotre Temple intérieur, c’est-à-dire puer découvrir la vérité de notre Moi caché, et l’édification de notre Temple extérieur, cést-à-dire pur préparer l’avènement dúne Société plus humaine et plus éclairée. L’ouvrage essentiel de JULES BOUCHER – d´sormais “classique” – est, en la matière, un auxiliaire précieux et indispensable. (GILBERT ALBAN)

Minerva Lleialtatla Lògia, Maçoneria i Simbologia