Principis Generals de la Logia

La R.·. L.·. Minerva i Lleialtat nº 1
Federada a la Gran Lògia Simbólica Española

PROCLAMA SOLEMNEMENT:

Que es proposa treballar, segons els usos tradicionals, a la Glòria del Gran Arquitecte de l’Univers i en presència de les Tres Grans Llums. Que el seu profund respecte d’aquests Símbols expressa la seva voluntat de mantenir viu el tresor de la Tradició, tal i com ha estat llegat per aquells que començaren i crearen la Francmaçoneria, de qui n’és, i així ho assumeix, innegablement, hereva i dipositaria.

DECLARA Que es nega a donar una interpretació o una determinació del sentit o de l’abast dels Símbols i particularment del Volum de la Llei Sagrada i del Gran Arquitecte de l’Univers.

RECONEIX A cada Francmaçó la més gran i més absoluta llibertat de pensament, de consciència i de determinació dels Símbols, en virtut de la pràctica de la tolerància Maçònica. Aquesta permet a cada Francmaçó, en la seva pròpia cerca de la Veritat, donar testimoni devant dels seus Germans d’allò que personalment ha pogut deduïr de l’estudi dels Símbols, sense pretendre mai imposar la seva interpretació personal.

Constituciò de la Gran Logia Simbólica Española

Principis Generals de l´ Orde Maçònic

PRIMER.-

La Francmaçoneria, institució essencialment filantròpica, filosòfica i progressista, té com objecte la cerca de la Veritat, l’estudi de la ètica i la pràctica de la solidaritat i treballa pel millorament material i moral i el perfeccionament espiritual, intel·lectual i social de tota la Humanitat. Els seus principis són la tolerància mútua, el respecte d’altri i d’un mateix i la absoluta llibertat de consciència. Considerant que les concepcions metafísiques i religioses son del domini exclusiu de l’apreciació de cada individu, refusa qualsevol afirmació dogmàtica. Té com a divisa: Llibertat, Igualtat, Fraternitat. Cada Francmaçó interpretarà la invocació al Gran Arquitecte de l’Univers segons li dicti la seva consciència amb el més gran respecte envers les diferents interpretacions i aquells Germans que les sustentin.

SEGON.-

La Francmaçoneria té el deure de fer arribar a tots els composants de la Humanitat els llaços fraternals que uneixen a tots els Francmaçons escampats arreu de la Terra. Recomana als seus membres propagar els seus ideals mitjançant l’exemple, la paraula i els escrits, bo i mantenint en tot moment la necessària discreció sobre els assumptes interns.

TERCER.-

És en tot moment el deure d’un Francmaçó, ajudar, il·lustrar i protegir al seu germà i defensar-lo contra qualsevol injusticía.

QUART.-

La Francmaçoneria considera el treball com a deure essencial de l’home i honora per igual tant el traball manual com l’intel·lectual.

CINQUÈ.-

La Francmaçoneria té signes i emblemes de gran significat simbòlic que només poden ser revelats mitjançant la Iniciació. Aquests símbols presideixen, en la forma i manera determinades pels diferents Ritus, el treball dels Francmaçons i els permeten reconèixer-se i ajudar-se arreu de la Terra. La Francmaçoneria no imposa cap interpretació dogmàtica d’aquests símbols. La Iniciació comporta tres graus que son els d’Aprenent, Company i Mestre. Aquest darrer és l’únic que dona als Francmaçons la plenitut dels drets maçònics. Ningú podrà ser dispensat de les proves prescrites en els rituals.

SISÈ.-

La sobirania s’exerceix mitjançant el sufragi universal.

SETÈ.-

A les reunions maçòniques, tots els Francmaçons son iguals. Entre ells no hi ha cap més distinció que les de la jerarquia imposada per les diferents funcions.

logo-glse